JAZYKY, VZDELANIE:

Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě - Kateřina Piorecká

Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě - Kateřina Piorecká e-shop >>

Kniha obsahuje příspěvky z 36. ročníku plzeňského sympozia, v jehož rámci pokračovala debata o civilizačních kolapsech a regeneračních procesech. Více než tři desítky vědců zde z různých perspektiv nahlížejí na události, jež v 19. století vyvolávaly vzrušení a neklid v obyvatelstvu českých zemí – od povodní a požárů přes dopravní neštěstí až po státní bankrot. Autoři v jednotlivých kapitolách pozorují, jak na takové události reagovali spisova.. Informácie o produkte >>Chémia do vrecka - Eva Mgr. Trojčáková a kolektív

Chémia do vrecka - Eva Mgr. Trojčáková a kolektív e-shop >>

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy... Informácie o produkte >>Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1.ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Mária Uhereková

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1.ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Mária Uhereková e-shop >>

Učebnica nadvazuje na obsah učiva 5. ročníka v tematickom celku Život s človekom a v ľudských sídlach v súvislosti s poznávaním organizmov podľa vonkajších znakov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu organizmov... Informácie o produkte >>Biológia - organizmy a ekosystémy : pre pedagogické a sociálne akadémie a stredné pedagogické školy - Mária Uhereková a kolektív

Biológia - organizmy a ekosystémy : pre pedagogické a sociálne akadémie a stredné pedagogické školy - Mária Uhereková a kolektív e-shop >>

Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a zručnosti z biológie v základnej škole. Umožňuje rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o stavbe a funkciách tela organizmov. Zaoberá sa aj základnými procesmi a vzťahmi v prírodných ekosystémoch. Poskytuje podnety na aktívnu a tvorivú prácu s učebnicou. Praktické cvičenia sú zamerané na precvičenie vybraných teoretických poznatkov. Majú alternatívny charakter .. Informácie o produkte >>Bakalářská a diplomová práce - Od zadání po obhajobu - Jana Kapounová, Pavel Kapoun

Bakalářská a diplomová práce - Od zadání po obhajobu - Jana Kapounová, Pavel Kapoun e-shop >>

Usnadněte si nelehký úkol, kterým je napsání bakalářské nebo diplomové práce! Vytvořit dobrou vysokoškolskou kvalifikační práci není snadné; je třeba dodržet stanovená pravidla, kterých není málo. Kniha vás přehlednou a návodnou formou provede tímto náročným procesem. Z hlediska formálních úprav nejsou až tak velké rozdíly mezi prací bakalářskou, diplomovou a disertační: všechny patří pod souhrnné označení vysokoškolská kvalifikační práce. .. Informácie o produkte >>Bádateľská hra už od materskej školy - námety a aktivity - Miroslava Ožvoldová

Bádateľská hra už od materskej školy - námety a aktivity - Miroslava Ožvoldová e-shop >>

Titul nielen pre aktívne učiteľky, ale i rodičov detí, ktorí chcú viesť svoje ratolesti už od predškolského veku k prvým experimentálnym aktivitám. "Velkáči" dnes intuitívne ľahko ovládajú internet, i-pad, či mobilný telefón a sú nesmierne zvedaví a šikovní. Radi trávia čas pri počítači, ak im to dovolíme. Využime tieto vlastnosti na rozvoj ich zručností a osobnosti... Informácie o produkte >>Autoškola 2017 - Moderní učebnice a testové otázky - Václav Minář

Autoškola 2017 - Moderní učebnice a testové otázky - Václav Minář e-shop >>

Nové vydání učebnice autoškoly obsahuje vše, co nezbytně potřebujete k získání řidičského oprávnění skupiny B: výklad pomocí názorných barevných fotografií, snadnou navigaci v knize pomocí barevných hmatníků, kapitoly členěné podle předmětů v autoškole, ukázkové testy i praktické rady. Pro zvládnutí zkušebních testů jsou v učebnici zařazeny kompletní aktualizované testové otázky, které zohledňují i nově schválené dopravní značky. Najdete zd.. Informácie o produkte >>Angličtina zábavné precvičovanie - Peter Nitsche

Angličtina zábavné precvičovanie - Peter Nitsche e-shop >>

Publikácia slúži na hravé precvičenie základnej slovnej zásoby a gramatiky angličtiny.Uvedená publikácia je určená na opakovanie jazykovej úrovne A1 - A2.Spracoval ju anglický profesor Peter Nitsche. Svieže a vtipné ilustrácie Libora Drobného výborne dotvárajú zábavné poňatie knihy... Informácie o produkte >>Angličtina vo vetách - Kolektív autorov

Angličtina vo vetách - Kolektív autorov e-shop >>

Knižka, ktorá sa vám dostala do ruky, nie je klasickou učebnicou. Je skôr cvičebnicou, ktorá vám umožní ľahko zvládnuť a efektívne precvičiť základnú anglickú gramatiku tým, že sa ju učíte priamo vo frázach.Publikácia je určená všetkým, ktorí s angličtinou ešte len začínajú, ale aj večným začiatočníkom... Informácie o produkte >>Česko-slovenský a slovensko-český diferenčný slovník - Táňa Balcová , Štefan Greňa

Česko-slovenský a slovensko-český diferenčný slovník - Táňa Balcová , Štefan Greňa e-shop >>

Česko-slovenský a slovensko-český diferenčný slovník je práve ten, ktorého potreba s pribúdajúcim časom od rozdelenia Česko-Slovenska neustále narastá. Zameriava sa teda na rozdiely, odlišnosti či slovotvorné odchýlky v slovnej zásobe češtiny a slovenčiny. Vydanie takéhoto typu slovníka si vyžiadalo viacero skutočností. Na jednej strane ide o tie objektívne, súvisiace predovšetkým s rozdelením bývalého spoločného štátu a s tým spojený istý spoločensko.. Informácie o produkte >>Ang.-slov. a slov.-ang. vrec. slov.+CD - Mikuláš Roman

Ang.-slov. a slov.-ang. vrec. slov.+CD - Mikuláš Roman e-shop >>

Vreckový anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník obsahuje približne 20 000 hesiel, je určený pre širokú verejnosť. Okrem všeobecnej slovnej zásoby ponúka aj odborné termíny z oblasti ekonomiky, obchodu, práva, politiky, spoločenských vied, techniky a pod. V anglicko-slovenskej časti sa heslá uvádzajú s výslovnosťou v medzinárodnej fonetickej transkripcii. Súčasťou slovníka je CD, ktoré pri práci na počítači umožňuje vyhľadávanie hesiel a fráz v elek.. Informácie o produkte >>Atlas geometrie Geometrické útvary - Voráčová a kolektiv Šárka

Atlas geometrie Geometrické útvary - Voráčová a kolektiv Šárka e-shop >>

Kniha obsahuje soupis geometrických pojmů bohatě doplněný ilustracemi a fotografiemi. Klasické i méně známé geometrické úlohy jsou předkládány v historických souvislostech, s důrazem na spojení geometrie s technickou praxí, uměním i s grafikou. Kniha je vhodnou pomůckou do základních či středních škol, kde může sloužit jako zdroj inspirace k dalšímu studiu zajímavých částí geometrie. Podrobnějijsou popsány pojmy související se středoškolskou geometrií.. Informácie o produkte >>Autoškola 2016 - Moderní učebnice a testové otázky - Václav Minář

Autoškola 2016 - Moderní učebnice a testové otázky - Václav Minář e-shop >>

Nové vydání učebnice autoškoly obsahuje vše, co nezbytně potřebujete k získání řidičského oprávnění skupiny B: výklad pomocí názorných barevných fotografií, snadnou navigaci v knize pomocí barevných hmatníků, kapitoly členěné podle předmětů v autoškole, ukázkové testy i praktické rady. Díky úzké spolupráci s pracovníky Ministerstva dopravy České republiky jsou zde zařazeny kompletní aktualizované testové otázky, které zohledňují i nově schvál.. Informácie o produkte >>Angličtina Business English - Osobní a písemná komunikace, telefonování, porady, vyjednávání, prezentace - Zuzana Hlavičková

Angličtina Business English - Osobní a písemná komunikace, telefonování, porady, vyjednávání, prezentace - Zuzana Hlavičková e-shop >>

Chcete umět profesionálně komunikovat v anglickém jazyce? Napsat správně e-mail či dopis a bez problémů telefonovat? Přesvědčivě vyjednávat, vést prezentace a aktivně se účastnit porad? S touto knížkou to snadno zvládnete! V příručce najdete fráze a slovní spojení běžně užívané v nejčastějších pracovních, obchodních i společenských situacích – od navazování pracovních kontaktů a telefonování přes formulování obchodních dopisů a e-mailů až .. Informácie o produkte >>Anglicko-český slovník ilustrovaný dvojjazyčný - 3.vydání

Anglicko-český slovník ilustrovaný dvojjazyčný - 3.vydání e-shop >>

Rychle a intuitivně se naučíte tisíce anglických slovíček. Obsahuje ilustrace předmětů, lidí a situací z každodenního života. Naučíte se komunikovat v různých situacích, ať už doma nebo na úřadě, při nakupování nebo dopravě. Je přehledný, s detailním rejstříkem pro rychlé a jednoduché použití. Ideální na cesty, obchodní jednání nebo studium... Informácie o produkte >>Angličtina Praktická obchodní korespondence - Khaled Mohamed Al Maskari

Angličtina Praktická obchodní korespondence - Khaled Mohamed Al Maskari e-shop >>

„Strhující“, „poučná“ a „velmi užitečná“ jsou slova, jež vystihují tuto knihu, která vám pomůže rozvíjet vaše komunikační schopnosti ať pracujete na jakékoli pozici firemního žebříčku. Použití vzorů a frází z této knihy učiní veškerou vaši korespondenci v angličtině efektivnější. Najdete zde vše podstatné, co můžete při své práci potřebovat. Tato kniha vám pomůže psát správným stylem, připravit interní zprávu, posílat přehledn.. Informácie o produkte >>Anglická konverzace - více než 50 000 konverzačních obratů

Anglická konverzace - více než 50 000 konverzačních obratů e-shop >>

Užitečná příručka pro všechny, kdo mají obavy z konverzace v angličtině. Na 324 stranách probereme všechny běžné situace, kdy byste se museli vyjadřovat, ptát a odpovídat v angličtině - komunikační fráze; slovní spojení, která je třeba znát při cestování, při návštěvě restaurace a kavárny, na poště, v bance, fráze o penězích; jak mluvit při návštěvě lékaře, zubaře a nemocnice; komunikace po telefonu, jak napsat osobní dopis, jak vyjádřit nejis.. Informácie o produkte >>Psychoanalytické koučování - Vliv nevědomé motivace na jednání koučovaného - Martin Cipro

Psychoanalytické koučování - Vliv nevědomé motivace na jednání koučovaného - Martin Cipro e-shop >>

Psychoanalytické koučování se zaměřuje na hlubší sebepoznání osobnosti manažera, vliv nevědomé motivace na práci, pracovní i mimopracovní vztahy a celkovou životní spokojenost. Tento přístup hledá příčiny současného stavu i v minulosti a propojuje nevědomé jednání s budoucími plány a vizemi. Čtenář se seznámí s psychoanalytickým pojetím koučování, jeho čtyřmi základními pilíři a s aplikačními metodami odvozenými z psychoanalýzy. Pozná směry m.. Informácie o produkte >>Prvouka 2 - Kolektív autorov

Prvouka 2 - Kolektív autorov e-shop >>

Pracovná učebnica reaguje na zmenu ŠVP pre primárne vzdelávanie. Vytvára a formuje vedomostný, spôsobilostný a postojový základ žiakov pre dva nadväzujúce predmety: prírodovedu a vlastivedu. Publikácia poskytuje množstvo podnetov na praktické skúmanie, pričom žiaci induktívne získavajú informácie o skúmanom jave. Pútavý obsah a atraktívna grafika motivuje žiakov k oboznamovaniu sa s prírodnými a spoločenskými javmi, ktoré sa odohrávajú v blízkom okolí... Informácie o produkte >>Prvouka - Kolektív autorov

Prvouka - Kolektív autorov e-shop >>

Pracovná učebnica reaguje na zmenu ŠVP pre primárne vzdelávanie. Vytvára a formuje vedomostný, spôsobilostný a postojový základ žiakov pre dva nadväzujúce predmety: prírodovedu a vlastivedu. Publikácia poskytuje množstvo podnetov na praktické skúmanie, pričom žiaci induktívne získavajú informácie o skúmanom jave. Pútavý obsah a atraktívna grafika motivuje žiakov k oboznamovaniu sa s prírodnými a spoločenskými javmi, ktoré sa odohrávajú v blízkom okolí... Informácie o produkte >>
Knihy | Jazyky, vzdelanie

Knihy | Jazyky, vzdelanie | Jazyky, vzdelanie Dejiny

Knihy | Jazyky, vzdelanie | Jazyky, vzdelanie Lexikóny,encyklopédie

Knihy | Jazyky, vzdelanie | Jazyky, vzdelanie Náučná literatúra (do 10 r)

Knihy | Jazyky, vzdelanie | Jazyky, vzdelanie Náučná literatúra (nad 10 r)

Knihy | Jazyky, vzdelanie | Jazyky, vzdelanie Svetová súčasná

Knihy | Jazyky, vzdelanie | Slovníky

Knihy | Jazyky, vzdelanie | Vzdelávanie2017 detský tovar Contacts