JAZYKY, VZDELANIE:

Bádateľská hra už od materskej školy - námety a aktivity - Miroslava Ožvoldová

Bádateľská hra už od materskej školy - námety a aktivity - Miroslava Ožvoldová e-shop >>

Titul nielen pre aktívne učiteľky, ale i rodičov detí, ktorí chcú viesť svoje ratolesti už od predškolského veku k prvým experimentálnym aktivitám. "Velkáči" dnes intuitívne ľahko ovládajú internet, i-pad, či mobilný telefón a sú nesmierne zvedaví a šikovní. Radi trávia čas pri počítači, ak im to dovolíme. Využime tieto vlastnosti na rozvoj ich zručností a osobnosti... Informácie o produkte >>LINGEA francúz.-sloven. slov.-fr.veľký s - Kolektív

LINGEA francúz.-sloven. slov.-fr.veľký s - Kolektív e-shop >>

O B S A H S L O V N Í K A• 92 000 hesiel• 80 000 príkladov, idiómov a fráz• 345 000 prekladovNajväčší jednozväzkový obojstranný slovníkAktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný i hovorený jazykVeľké množstvo termínov z ekonomiky, práva, vedy a technikyUrčený všetkým vážnym záujemcom o cudzí jazyk – od študentov až po učiteľov a prekladateľov... Informácie o produkte >>Slovensko-anglický frazeologický slovník - Josef Fronek, Pavel Mokráň

Slovensko-anglický frazeologický slovník - Josef Fronek, Pavel Mokráň e-shop >>

So svojimi 65 000 frázovými zadaniami a s 90000 ekvivalentami je tento slovník najobsažnejší, aký sa kedy objavil na našom knižnom trhu... Informácie o produkte >>Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky frazeologický slovník - Ladislav Trup, Jana Bakytová

Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky frazeologický slovník - Ladislav Trup, Jana Bakytová e-shop >>

Najväčší španielsky frazeologický slovník vydaný na Slovensku. Je určený učiteľom a všetkým študentom španielskeho jazyka, tlmočníkom a prekladateľom. Frazeologické jednotky tvoria pevnú súčasť slovnej zásoby každého jazyka. Odzrkadľujú spôsob života, práce, spôsob myslenia, postoj k životu a tvorivú schopnosť nositeľov národného jazyka, sociálne, kultúrne a spoločenské pomery vo vývine národa. Vyjadrujú bohatstvo a rozmanitosť vyjadrovacích možno.. Informácie o produkte >>Administratíva a korešpodencia pre 3. ročník obchodných akadémií - Kolektív autorov

Administratíva a korešpodencia pre 3. ročník obchodných akadémií - Kolektív autorov e-shop >>

Prvá kapitola učebnice sa zaoberá sa písomným stykom, jeho významom a organizáciou, rozdelením písomností a právnou úpravou registratúry. Ďalej sa učebnica venuje analýze normalizovanej úpravy obchodných listov, administratívnemu štýlu a slohu úradných písomností, štruktúre obchodných listov a postupu pri ich tvorbe, prostriedkom písomnej propagácie. Posledná, šiesta kapitola obsahuje písomnosti v obchodnom styku, návody na ich štylizáciu, praktické ukážky .. Informácie o produkte >>Ako sa hravo naučiť počtu derivačnému - Anino Belan

Ako sa hravo naučiť počtu derivačnému - Anino Belan e-shop >>

Kurz matematickej analýzy sa zaoberá diferenciálnym a integrálnym počtom funkcií jednej premennej. Bude si vyžadovať, aby ste mnoho vecí spravili sami. Za odmenu však pochopíte, ako fungujú derivácie, integrály, nekonečné rady a diferenciálne rovnice a na čo sú dobré. Obsahuje množstvo aplikácií z fyziky a iných oblastí.Učebnica je určená najmä študentom vyšších ročníkov gymnázia, ako aj študentom bakalárskeho štúdia technických odborov VŠ... Informácie o produkte >>Angličtina pre každého - Anglické idiómy

Angličtina pre každého - Anglické idiómy e-shop >>

Ilustrovaný sprievodca najbežnejšími a najužitočnejšími anglickými idiómami a výrazmi.Angličtina pre každého: Anglické idiómy predstavuje viac ako 1000 idiómov a výrazov v kontexte, s jasnými a jednoduchými definíciami a s pútavými ilustráciami. Prechádzajte praktickými cvičeniami a vypočujte si nahrávky, ktoré sú zdarma. Nové výrazy si tak lepšie zapamätáte a vaša angličtina bude plynulejšia a prirodzenejšia.Praktické cvičenia pomôžu upevniť si nové.. Informácie o produkte >>Angličtina pre každého - Gramatika - Kolektív

Angličtina pre každého - Gramatika - Kolektív e-shop >>

PREHĽADNÝ SPRIEVODCA ANGLICKOU GRAMATIKOU Zrozumiteľný a prehľadný sprievodca anglickou gramatikou s registrom gramatických javov a s jasnými a jednoduchými vysvetleniami. Je ideálnou pomôckou pre samoukov každej úrovne. Táto príručka zahŕňa kľúčovú gramatiku úrovne A1-C1 podľa CEFR, medzinárodných štandardov učenia sa cudzieho jazyka. Tabuľka porovnáva CEFR úrovne s ich približným ekvivalentom pri skúškach. Túto knihu odporúčame používať súčasne s uče.. Informácie o produkte >>Angličtina pre každého - Učebnica: Úroveň 4 Pokročilý - Kolektív

Angličtina pre každého - Učebnica: Úroveň 4 Pokročilý - Kolektív e-shop >>

Kompletný program na samoštúdium anglického jazyka, ktorý kombinuje jednoduché vizuálne učenie s prehľadným vysvetlením gramatiky, s cvičeniami a s voľne dostupnými nahrávkami. Vizuálny gramatický sprievodca uľahčuje porozumenie zložitých jazykových javov.Krátke moduly umožňujú učiť sa vlastným tempom. Jednoduché cvičenia pomôžu precvičiť si základné jazykové zručnosti: písanie, čítanie, hovorenie a počúvanie. Audionahrávky prinášajú skutočnú ka.. Informácie o produkte >>Angličtina v urgentní medicíně 1  English in Urgent Care Medicíně 1 - Irena Baumruková

Angličtina v urgentní medicíně 1 English in Urgent Care Medicíně 1 - Irena Baumruková e-shop >>

Předkládaná kniha se zabývá odbornou angličtinou z oblasti urgentní medicíny a přednemocniční péče. Je určena studentům lékařských fakult a VOŠ, lékařům, záchranářům, zdravotním sestrám, lektorům angličtiny a dalším odborníkům. Čerpá ze špičkových učebních materiálů v současnosti používaných ve Velké Británii a USA. Překlady z češtiny jsou detailně zpracované podle originálních textů a důkladně procvičují probranou látku. Správná sl.. Informácie o produkte >>Biochémia pre študentov všeobecného lekárstva - Kolektív autorov

Biochémia pre študentov všeobecného lekárstva - Kolektív autorov e-shop >>

Text je štruktúrovaný veľmi dôsledne na podkapitoly so zameraním na zrozumiteľnosť a štruktúru obsahu a na využitie v klinickej praxi: • Úvod • Biochemické princípy • Klinický kontext • Zapamätajte si • Uvedomte si Súčasťou sú aj marginálie - upozorňujúce na „ťažisko“ informácie... Informácie o produkte >>Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie - Pavel Janoušek

Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie - Pavel Janoušek e-shop >>

Cílem knižní studie je postihnout pravidla platící v agonálním prostoru, do něhož literární znalci svými promluvami a texty jako subjekty vstupují a v jehož rámci jsou vzájemně poměřováni, posuzováni a hodnoceni. Autor přitom vychází z předpokladu, že myšlení o literatuře spoluformuje nadosobní paměť určitého kolektiva (tradičně národa, ale stále více i samotné vědecké komunity) a současně je také prostorem pro individuální tvořivost znalců. Liter.. Informácie o produkte >>Česká literární nakladatelství 1949-1989 - Michal Přibáň

Česká literární nakladatelství 1949-1989 - Michal Přibáň e-shop >>

Slovníkově uspořádaná publikace přináší rozsáhlá a podrobně zpracovaná hesla čtyř desítek českých nakladatelství, která se od konce čtyřicátých do konce osmdesátých let soustředila na literární a literárněvědnou produkci, popřípadě vydávala knihy z příbuzných odborných a uměleckých oblastí. Zastoupena jsou nakladatelství s celostátní působností i tzv. krajská nakladatelství, nechybí ani vybraná hesla z oblasti exilové literatury.Jednotlivá he.. Informácie o produkte >>Česko-anglický práv.slovník-LEDA - Marta Chromá

Česko-anglický práv.slovník-LEDA - Marta Chromá e-shop >>

Tento slovník široce a vyváženě pokrývá pojmoslovní hlavních odvětví českého práva pozornost je věnována i ostatním odvětvím, jako jsou právo patentové, autorské, ochrany životního prostředí atd. Dílo je výsledkem dlouhodobého srovnávání českého práva a angloamerického právního systému. Slovník je určen pro manažery, ekonomy, překladatele a tlumočníky, studenty právnických fakult i oboru překladatelství a tlumočnictví a další uživatele. Publi.. Informácie o produkte >>Česko-islandský slovník  Tékknesk-íslensk orabók - Helgi Haraldsson

Česko-islandský slovník Tékknesk-íslensk orabók - Helgi Haraldsson e-shop >>

První slovník svého druhu na českém knižním trhu přináší na více než 400 stranách- 53 200 českých výrazů a 72 600 islandských ekvivalentů - současnou slovní zásobu včetně hovorových výrazů - četné příklady a bohatou frazeologii - vysvětlivky a charakteristiky usnadňující českým mluvčím aktivní ústní i písemné vyjadřování v islandštině a islandským mluvčím porozumění češtině - přehled islandské výslovnosti a stručnou gramatiku islandš.. Informácie o produkte >>Čeština expres 2 (A12) polská  CD - Lída Holá, Bořilová Pavla

Čeština expres 2 (A12) polská CD - Lída Holá, Bořilová Pavla e-shop >>

Publikace Čeština expres 2 navazuje na předchozí díl učebnice Čeština expres 1. Pokrývá druhou polovinu úrovně A1 (A1/2), a představuje tak další část vícedílného učebního kompletu Čeština expres. Vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základn.. Informácie o produkte >>Daňové účtovnictvo 2017 -  Marián Kočner

Daňové účtovnictvo 2017 - Marián Kočner e-shop >>

Obsahová a metodická stránka učebnice vytvára požadovaný priestor pre získanie základných vedomostí, ktoré si študenti budú prehlbovať a rozširovať po absolvovaní predmetov " Základy účtovníctva " a "Účtovníctvo podnikateľov" Predkladaná učebnica je určená pre výučbu predmetu "Jednoduché účtovníctvo" pre študentov ekonómie, financií a účtovníctva všetkých fakúlt ekonomického zamerania... Informácie o produkte >>Ekonómia v 31 hodinách - Žilvinas Šilenas,Marija Vyšniauskaite

Ekonómia v 31 hodinách - Žilvinas Šilenas,Marija Vyšniauskaite e-shop >>

Medzinárodne oceňovaná učebnica ekonómie reflektujúca aktuálne potreby rozvíjania ekonomického myslenia, určená pre žiakov stredných škôl... Informácie o produkte >>El mundo hispano en comunicación intercultural - Jana Lenghardtová

El mundo hispano en comunicación intercultural - Jana Lenghardtová e-shop >>

Učebnica je určená všetkým záujemcom o Španielsko a hispanofónne krajiny Latinskej Ameriky, ktorí ovládajú španielsky jazyk minimálne na stupni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.V časti OKNÁ DO HISPÁNSKEHO SVETA nájde čitateľ pestrú mozaiku informácií o geografii, histórii, kultúre, spoločnosti a ďalších reáliách hispanofónnych krajín.CVIČENIA NA UPEVNENIE VEDOMOSTÍ umožňujú používateľovi overiť si, či a do a.. Informácie o produkte >>English for Everyone Junior: Angličtina pre deti - Thomas Booth, Ben Francon Davies

English for Everyone Junior: Angličtina pre deti - Thomas Booth, Ben Francon Davies e-shop >>

Učebnica Angličtina pre deti je určená deťom vo veku 6-9 rokov. Vychádza v rámci úspešnej edície ENGLISH FOR EVERONE, Junior, podľa ktorej sa učí angličtina ako cudzí jazyk vo viacerých krajinách sveta. S touto vynikajúcou a vizuálne príťažlivou didaktickou pomôckou deti zvládnu základy jazyka rýchlo a efektívne. Množstvo farebných ilustrácií im pomôže naučiť sa viac ako 500 základných anglických slovíčok a kreatívne príklady zasa pochopiť je.. Informácie o produkte >>Ferraty Východních Alp - 70 vzrušujících ferrat mezi Vídní, Bodamským a Gardským jezerem

Ferraty Východních Alp - 70 vzrušujících ferrat mezi Vídní, Bodamským a Gardským jezerem e-shop >>

Výběr ferrat mezi Vídní, Bodamským a Gardským jezerem pro začínající i pokročilé turisty.70 túr se zhruba stovkou zajištěných cest – tento bohatě ilustrovaný průvodce shromažďuje výkvět vysokohorských zajištěných cest v oblasti Východních Alp a prezentuje širokou paletu krajinných krás i nejrozmanitější nároky, které výstupy na zájemce kladou.Turisté a horolezci budou stoupat po bezpečných cestách, které uspokojí začínající i ambiciozní ferrati.. Informácie o produkte >>Filozofia - kolektív autorov

Filozofia - kolektív autorov e-shop >>

Ako vznikol vesmír? Čo je pravda? Existuje Boh? Ako sa dá prežiť dobrý život? Už celé veky si ľudia kladú tieto a mnohé ďalšie principiálne otázky o zmysle a povahe našej existencie – a veľkí myslitelia prichádzajú s odpoveďami a riešeniami, ktoré pomáhajú formovať náš svet. Kniha obsahuje krátke výstižné vysvetlenia filozofických pojmov i prehľadné schémy, ktoré objasňujú zložité teórie. Nájdete tu vtipné obrázky a klasické výroky mysliteľov, .. Informácie o produkte >>Forenzná psychológia - Anton Heretik

Forenzná psychológia - Anton Heretik e-shop >>

Autor publikácie, prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., prednáša forenznú psychológiu pre poslucháčov psychológie a práva i ďalších pomáhajúcich profesií. Postupne vás oboznámi s históriou forenznej psychológie, s problematikou rôznych foriem trestnej činnosti, domáceho násilia, závislosti od psychotropných látok a s ďalšími témami. Kľúčové dielo v danom odbore vychádza teraz vo 4. vydaní, doplnené o nové poznatky, ale aj skúsenosti, ktoré autor získal pri pr.. Informácie o produkte >>Francúzsko-slov. a slov.-fran. slovník - Kolektív

Francúzsko-slov. a slov.-fran. slovník - Kolektív e-shop >>

Nový slovník s výslovnosťou 40000 základných francúzskych hesiel,dvojfarebná tlač 1176 strán... Informácie o produkte >>Fyzika II. - Pavol Petrovič

Fyzika II. - Pavol Petrovič e-shop >>

Učebnica oboznamuje čitateľov so základmi modernej fyziky a kvantových počítačov v rozsahu umožňujúcom pochopiť súčasné predstavy o fyzikálnom obraze sveta a interdiisciplinárne väzby fyziky s ostatnými vedami, predovšetkým informatikou. Je koncipovaná ako jeden z variantov univerzitných kurzov základov fyziky pre študijné odbory, ktoré sa nešpecializujú na fyziku.Je určená vysokoškolským študentom bakalárskeho stupňa štúdia na matematicko-fyzikálnych, prí.. Informácie o produkte >>Fyzika III. - Pavol Petrovič

Fyzika III. - Pavol Petrovič e-shop >>

Učebnica oboznamuje čitateľov so základmi elektroniky. Jej obsahom je rozbor fyzikálnej podstaty činnosti a konštrukcie základných polovodičových elektronických a optoelektronických prvkov, integrovaných prvkov novej generácie, analýza a syntéza vybraných logických obvodov a obvodov rozhrania medzi číslicovými zariadeniami a ich analógovým okolím a nakoniec opis základných charakteristík elektronických systémov diaľkového prenosu a spracovania akustickej a obrazov.. Informácie o produkte >>He is coming soon - Sergej Miháľ

He is coming soon - Sergej Miháľ e-shop >>

Christ’s second coming will have two phases. The first will be when He descends upon the clouds to take all who love Him to heaven. The second will take place when He comes down to earth, on the Mount of Olives, to rule the world. The first will have no witnesses; the second will be witnessed by all. The first phase is called the rapture. So, what is the rapture? It is an event during which Christ will take all devoted Christians to the heavenly dwellings - just as He promised. This is a book.. Informácie o produkte >>Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století

Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století e-shop >>

Příspěvky ze 33. ročníku plzeňského sympozia, při němž se badatelé sešli nad problémy spjatými s 19. stoletím. Historici, filozofové, sociologové, literární vědci, kunsthistorici, etnologové i muzikologové se nad materiálem od pozdního osvícenství do počátků moderny zamýšleli nad aspekty mystifikačního chování, od vytváření historických fikcí pro potřeby rozvíjejícího se národního hnutí přes různě motivované pseudonymní veřejné vystupování .. Informácie o produkte >>Hlasy zvierat v ZOO - Jarmila Bachratá,Jozefa Chocholáčková

Hlasy zvierat v ZOO - Jarmila Bachratá,Jozefa Chocholáčková e-shop >>

Hlasy zvierat v ZOO predstavujú komplexný materiál, pomocou ktorého si deti, a žiaci nižších ročníkov ZŠ rozšíria vedomosti o zvieratách žijúcich v ZOO – vďaka priloženým zvukovým nahrávkam sa môžu započúvať do autentických hlasov vybraných zvierat, farebnými fotografiami si upevnia poznatky o zvieracej postave, obrysy jednotlivých zvierat im poslúžia na rôzne výtvarné činnosti a námety na činnosti s deťmi ešte viac prehĺbia ich záujem o ríšu zvierat.. Informácie o produkte >>
Knihy | Jazyky, vzdelanie | Vzdelávanie

Knihy | Jazyky, vzdelanie | Učebnice

Knihy | Jazyky, vzdelanie | Jazyky, vzdelanie Náučná literatúra (nad 10 r)

Knihy | Jazyky, vzdelanie | Jazyky, vzdelanie Lexikóny,encyklopédie

Knihy | Jazyky, vzdelanie2022 detský tovar Contacts